Vzhledem k tomu, že se neosvědčilo střídání lichých a sudých týdnů, budou rozvozy realizovány znovu, jak jste byli zvyklí, v úterý a ve čtvrtek.