Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů www.bessy-krmiva.cz

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Jsme firma, která se zabývá prodejem krmiv a chovatelských potřeb. Správcem vašich osobních údajů je

Eva Kostiuková

U Garáží 630/18

Sl.Ostrava, 710 00

IČO: 776667

email: bessy.krmiva@gmail.com

 

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Správce zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), Vaše osobní údaje nezbytné k realizaci Vaší objednávky. Jedná se o jméno, adresu, e-mail, telefonní kontakt.

 

3. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 

4. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje získané prostřednictvím Vaší registrace nebo přímé objednávky uchováváme po přiměřenou dobu v podobě základních identifikačních údajů.

 

5. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, které jsou pravidelně kontrolovány.

 

6. Jaká máte podle nařízení práva?

-          vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

-          na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

-          požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-          na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

-          podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Využíváním internetového obchodu www.bessy-krmiva.cz souhlasíte se shromažďováním a zpracováváním Vašich osobních údajů v nezbytné míře vedoucí k realizaci Vašich objednávek.